Ondernemen vanuit de toekomst met ‘BackCasting 2030’

BackCasting 2030

Van Forecasting naar Backcasting Forecasten doet bijna elk bedrijf. Meestal in het najaar moet je de doelstellingen voor het jaar daarop inschatten. Je kijkt naar de cijfers van de voorgaande jaren, je rammelt wat aan je excel sheet en doet daar een plus op. Wij zeggen bij Fountainheads dat deze speeltjes uit het verleden niet meer werken om de juiste stappen te zetten richting de toekomst. BackCasten is het tegenovergestelde van Forecasten. Het heden is het verleden en 2030 is het nieuwe heden. Je hebt bereikt wat je wilde bereiken? Hoe zou jouw wereld er dan uitzien? Welke hobbels en obstakels heb je genomen om hier te komen waar je nu bent. Welke trends zijn doorgebroken? Met BackCasten verbind je jezelf met de toekomst en vanuit deze toekomst ga je terugredeneren. Dit is niet makkelijk en heel uitdagend.

Een stap de toekomst in is een boeiende reis. Reis jij met ons mee?

Hoe pakken we dat aan:

We vragen elke medewerker/ondernemer een alinea met niet meer dan 150 woorden mee te nemen naar de sessie met hun gedachten over waar ze staan in 2030. Dit is dus een huiswerk oefening.

Na onze Wake-Up Call krijgt iedereen een kwartier om hun meegenomen alinea aan te passen mochten ze nieuwe inzichten gekregen hebben

Vervolgens gaat iedereen aan een tafel zitten met maximaal vijf personen. Iedereen heeft een beurt van 10 minuten. Twee tot drie minuten om de alinea en de gedachten erachter te delen. Als dit delen klaar is geven de anderen aan de tafel reflectie op dit delen.

Het is een soort intervisie waarbij de ‘deler’ alleen maar ontvangt. De ‘deler’ geeft geen reactie meer op wat er teruggegeven wordt. De tafelgenoten nemen de beurt op basis van het popcorn principe. Degene die voelt dat ie aan de beurt is neemt het woord. De anderen laten deze persoon uitpraten, er mag niet interrumpeert worden. Degene die aan het woord is probeert zo min mogelijk uit te wijden zodat er tijd is voor inbreng van anderen. Iedereen kan voortgaan op de ander maar brengt ook eigen ideeën in. Het wordt geen discussie maar men gaat op elkaars schouders staan. Zodat iedereen leert.

Na zo’n 50 minuten is dit deel voorbij en krijgt iedereen 10 minuten om zijn of haar alinea aan te passen. Nu heeft iedereen zichzelf in 2030 neergezet en daar reflectie op gekregen. Nu is het zaak terug te vliegen naar 2020 om daar te eerste stap te zetten. En daar gaat het in dit blokje van 5 minuten over; Welke eerste stap ga jij zetten….. en wel morgen!

Vervolgens gaan we weer plenair met elkaar delen. Dit blokje duurt zo’n 10 minuten tot 20 minuten maar kan als het programma het toelaat ook langer duren. Wederom op basis van het popcorn principe vragen we de zaal wie welke eerste stap gaat zetten. Dit is inspirerend en dynamisch deel. Het geeft een doe-energie.
BackCasting 2030 kan op persoonljk, bedrijfs of branche niveau ingezet worden of een combinatie hiervan.

Met BackCasting2030 word je de scenarioschrijver van je eigen Science Fiction film om te komen tot een eerste stap die je morgen zet.

Ja, ik doe reis graag mee. Neem contact met me op!