ToekomstTafels

Fountainheads ToekomstTafels – Als je op elkaars schouders staat zie je zoveel meer

Toekomsttafels
Wat veel bedrijvenen organisaties doen is de informatie uit de Wake-Up Call omzetten naar actie. Dit doen we aan de ToekomstTafel. Middels de ToekomstTafels gaan we jullie uitdagen om tot antwoorden te komen op drie toekomstvragen.We gaan proberen de collectieve intelligentie van iedereen in te zetten. Dit doen we met een variatie op het dialoog concept ‘World Cafe’. Er worden prikkelende vragen over de toekomst gekoppeld aan een tafel. We vragen een ieder om bij een tafel te gaan zitten. Bij elke tafel is een tafel-host aanwezig, dit is degene die blijft zitten en de dialoog in goede banen leidt. Op elke tafel liggen flipovervellen en geeltjes zodat er volop geschreven kan worden en er zijn voldoende pennen,stiften, ed aanwezig. Iedereen aan de tafel wordt uitgedaagd om mee te denken over antwoorden op de tafelvraag. Hiervoor hebben ze drie rondes van twintig minuten de tijd.

Met de ToekomstTafels stapel je de creativiteit van de groep
op elkaar voor maximale creatieve output


Op elkaars schouders staan
Na de eerste ronde van twintig minuten gaat iedereen naar een andere tafel en wisselen ze ook van groepsamenstelling. Bij deze tweede ronde vat de tafel-host kort samen wat er op de geeltjes en op de flipovervellen staat van de vorige groep en start daarna de dialoog met deze nieuwe groep. En zo is er ook een 3e ronde.Op deze manier maak je gebruik van de collectieve denkkracht en krijgt iedereen een enorme kennis-boost en dit is een garantie voor interessante gesprekken voor de rest van de dag, week en maand. Je activeert en verbindt iedereen met elkaar. Als er minder tijd beschikbaar is dan kunnen we de 2e en 3e ronde ook inkorten.De output van de ToekomstTafels kun je als input gebruiken voor jullie verdere proces.

De tafel-vragen: De vragen maken we gezamenlijk. Het kan beter een vraag zijn dan een stelling. Doel is namelijk om de dialoog associatief te voeren, je staat op elkaars schouders, het gaat niet om goed of fout. Het gaat om mogelijkheden te onderzoeken die anderen zien en op die creativiteit verder te bouwen.

Onze gastsprekers helpen je graag jouw event of bijeenkomst, online, offline of hybride, op een prikkelende manier in te vullen. Jouw ideeën gekoppeld aan onze ervaring en creativiteit staan garant voor een bijzondere ervaring bij jouw bezoekers en deelnemers. De ervaring leert dat onze Wake-Up veel stof tot nadenken geeft en nieuwe inzichten voor de toekomst oplevert.

We helpen je graag verder met onze inspiratie